Ana Sayfa

YUNUS ARAN BİRLİKTELİĞİ

Prof. Ataman Demir

 

Prof. Ataman Demir

Prof. Ataman Demir 1938'de İzmir-Karşıyaka’da doğdu, ilk ve orta öğretimini orada tamamladı. 1963’de GSA Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bina Bilgisi Kürsüsü ve Mimari Proje Asistanlığı’na atandı. 2003’te emekli olana değin, Bina Bilgisi dersleri ve Mimari Proje stüdyolarında öğretim üyesi olarak görev aldı. Prof. Demir, Selçuk Üniversitesi-Mimarlık Bölümü’nde, Yeditepe Üniversitesi-İç Mimarlık Bölümü’nde ve Haliç Üniversitesi-Mimarlık Bölümü’nde farklı dönemlerde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya’daki mimari miras üzerinde çeşitli incelemeler ve araştırmalar gerçekleştiren Prof. Demir, bunları makaleler halinde yayınlamış, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler olarak sunmuş, sayısız bilimsel konferansta paylaşmıştır. Akademik çalışmaların yanı sıra Prof. Demir, İstanbul, Mudanya-Siği Köyü ve Konya’da, restorasyon ve proje uygulamaları gerçekleştirmiş, katıldığı mimari yarışmalarda çeşitli dereceler ve mansiyonlar kazanmıştır.

Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki görevine emekli öğretim üyesi olarak devam etmekte olan Prof. Dr. Demir, aynı zamanda 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi- İç Mimarlık Bölümü öğretim kadrosu içinde yarı zamanlı olarak görev almaktadır.

Yeterlilik tezi, 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nce yayınlanan Prof.Demir’in “Çağlar İçinde Antakya” ve “Antakya Through The Ages” (Akbank Yayınları, 1996) ile, “Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabancı Hocalar” (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitapları bulunmaktadır.